Stádo našich oviec, ktoré chováme v salaši nad Krahulami