V nabližších mesiacoch otvárame v našom areáli novú jazdeckú halu a o našich aktivitách a ponuke vás budeme priebežne informovať.

 

Zároveň ponúkame možnosť prihlásiť svoje deti do nášho jazdeckého oddielu.