Zaháňanie dobytka

Jesenné zaháňanie dobytka z pastvín na farmu Lutila.