Reportáž z jesenného zaháňania dobytka z pastvín na farmu Lutila, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme.