Naše kravy pasúce sa na lúke nad Kremnickými Baňami